Nákup na splátky

Na irisimo.sk máte teraz možnosť využiť úver zdarma - bez navýšenia.
Stačí ak v nákupnom košíku pri kalkulácii úveru vyberiete možnost Úver zdarma.

Vďaka priamemu otvoreniu revolvingového účtu, budú vaše ďalšie nákupy rýchlejšie a jednoduchšie. Informácie o ďalších výhodách splátkového produktu získate na https://www.cetelem.sk/trendy-splatky/ ako aj  v priebehu schvaľovacieho procesu Cetelem.

1. Výber tovaru

- V každom detaile produktu, ktorého cena je vyššia ako 100€ nájdete možnosť výpočtu splátok (pod cenou produktu NA SPLÁTKY OD ...)
- Zobrazí sa Vám kalkuľačka, pomocou ktorej navolíte požadovanú akontáciu a počet mesačných splátok
- Po dokončení výpočtu stlačíte SÚHLASÍM

2. Výpočet splátok v nákupnom košíku
- V druhom kroku nákupného košíka, po výbere spôsobu doručenia, v časti: MOŽNOSTI PLATBY zvoľte CETELEM
- Kliknite na POČÍTAJ. Zvoľte akontáciu, počet mesačných splátok a kliknite na SÚHLASÍM.

3. Odoslanie objednávky
- Dokončite objednávkový proces a odošlite objednávku
- Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk kde vyplníte formulár pre dokončenie schvalovacieho procesu

4. Schvalovací proces Cetelem
- Po vyplnení a odoslaní formulára Vám bude pridelené identifikačné číslo.
- Výsledok schvalovacieho procesu si overíte na adrese: https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php
- Použite pridelené identifikačné číslo
- O jej schválení budete informovaní aj emailom

5. Požadované doklady pre nákup cez Cetelem
V rámci vypĺňania formuláru na stránkach Cetelemu budete potrebovať nasledovné doklady, ktoré nascanované vložíte na požadované miesto:

Pre všetkých je potrebné priložiť:
1 x kópiu oboch strán občianskeho preukazu, v prípade cudzinca s trvalým pobytom na Slovensku kópia Povolenia na pobyt
1 x kópiu oboch strán druhého dokladu totožnosti (napr. vodičský preukaz, cestovný pas, zbrojný pas, alebo iný doklad s fotografiou, prípadne rodný list)
doklad potvrdzujúci výšku príjmu (viď. tabuľka), pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade: (V prípade úverov bez navýšenia nie je doklad potrebný)
Zdroj príjmu  Potrebné doklady
Zamestnanci: 3 posledné výplatné pásky * alebo
3 posledné výpisy z osobného účtu * alebo
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa staré max. 30 dní, preukazujúce PRIEMERNÝ príjem za posledné tri mesiace *
* doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálne poisťovne
Dôchodcovia: potvrdenie o poberaní dôchodku (výmer zo Soc. poisťovne) * alebo
potvrdenie z pošty * alebo
3 posledné výpisy z účtu kam je poukázaný dôchodok* 
* doklady sa požadujú len v prípade, ak klient nesúhlasí s dotazom do Sociálne poisťovne
Podnikateľ (SZČO): potvrdenie o podaní DP a zároveň
kompletné posledné daňové priznanie a zároveň
výpisy z podnikateľského účtu za posledné tri mesiace
Konateľ / Spolumajiteľ firmy:  ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo DP typu A
3 posledné výpisy z osobného účtu 
Klient s trvalým pobytom na SR zamestnaný v ČR, HU, AT: pracovná zmluva a zároveň
3 posledné výpisy z osobného účtu kam je klientovi poukazovaná mzda
Pre úver nad 3 320€ prosíme doložiť navyše: doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO
Ak uvádzate do žiadosti príjem partnera, platia rovnaké pravidlá dokladovania aj pre partnera.


6. Dokončenie objednávky a doručenie tovaru
- Po schválení Vášho úveru bude tovar obratom odoslaný na Vašu adresu.


Ponúkaný produkt: 

Úver ZDARMA 10%+9x10%
Všeobecné podmienky: občan SR, vek 18 – 70 rokov, trvalý zdroj príjmov ( nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote)
Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz,  Doklad pre overenie adresy (výpis z bankového účtu, doklad o zaplatení SIPO, vyúčtovanie za telefón, plyn, elektriku, nájom,...) 

PRODUKT

Úver zdarma 10%+9x10%

BAREM

169

VÝŠKA ÚVERU

100 EUR – 3.320 EUR

PRIAMA PLATBA

10%

POČET SPLÁTOK

9

POISTENIE ÚVERU

s poistením / bez poistenia

Príklad:

Cena tovaru

300 EUR

Priama platba

30 EUR

Výška úveru

270 EUR

Počet mesačných splátok

9

Výška mesačnej splátky

30 EUR

RPMN

0%

Doba splatnosti

9

Fixná úroková sadzba

0%

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť

270 EUR