12 mesiacov na vrátenie

Poskytujeme 12 mesačnú lehotu na vrátenie alebo výmenu tovaru nad rámec zákonnej povinnosti. V prípade, že zakúpený tovar bude zodpovedať požiadavkám vrátime vám peniaze alebo ho vymeníme počas 12 mesačnej lehoty.

Tovar na vrátenie alebo výmenu v 12 mesačnej lehote nesmie byť používaný, nosený, nesmie javiť známky opotrebenia a musí obsahovať kompletné príslušenstvo, ktoré k nemu bolo dodané (krabička, záručný list, atď.).

Vyhradzujeme si právo žiadosť zamietnuť v prípade, že vrátený produkt nespĺňa požiadavky na vrátenie.

Adresa pre vrátenie/výmenu tovaru:
IRISIMO s. r. o.
Bystrická cesta 5633/16A 
034 01 Ružomberok

PRÍLOHA č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy
PRÍLOHA č. 3 - Formulár na výmenu tovaru

Úplné znenie obchodných podmienok pre vrátenie alebo výmenu tovaru nájdete v časti VRÁTENIE A VÝMENA alebo v časti OBCHODNÉ PODMIENKY