Predĺžená záruka

Nákupom hodiniek na www.irisimo.sk v cene nad 98,00 € získavate automaticky a ZADARMO predĺženie záruky o 12 mesiacov.

Všeobecné podmienky predĺženej záruky:

1. Predĺžená záruka:
- je služba poskytovaná na zakúpené hodinky po dobu 12 mesiacov po uplynutí zákonom definovanej 24-mesačnej záručnej doby
- slúži na bezplatnú opravu hodiniek, pri ktorých výrobnou chybou alebo chybou materiálu, došlo k ich znefunkčneniu
- Predĺžená záruka nad rámec zákonnej záručnej doby je poskytovaná výlučne spoločnosťou IRISIMO s. r. o. a nie je poskytovaná výrobcom.

2. Predávajúci:
- IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, IČO: 46569014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56258/L

3. Kupujúci:
- fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje hodinky na irisimo.sk

4. Podmienky uplatnenia:
- predĺženú záruku je možné uplatniť len v prípade, že hodinky boli používané v súlade s návodom na použitie a spôsobom, ktorý zodpovedá bežnému používaniu hodiniek
- služba Predĺžená záruka sa nevzťahuje na opotrebenie hodiniek spôsobené bežným používaním, a to najmä na: opotrebovanie skla, puzdra, náramku alebo remienka. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebovanie batérie, pokiaľ je tá v hodinkách použitá.
- službu Predĺžená záruka nemožno použiť v prípade, že hodinky boli opravované alebo upravované inou ako autorizovanou opravovňou alebo pri inom neodbornom zásahu do nich
- predĺženú záruku nie je možné uplatniť v prípade chýb vzniknutých pri požiaroch a prírodných katastrofách
- cena hodiniek je vyššia ako 98,00 €
- hodinky boli zakúpené v internetovom obchode irisimo.sk
- kupujúci zadal reklamáciu online na adrese: https://www.irisimo.sk/claims/add a doručil hodinky na adresu IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok spolu so záručným listom a reklamačným formulárom, ktorý dostal emailom.
- náklady spojené s doručením hodiniek na adresu predajcu hradí kupujúci. Náklady spojené s doručením späť kupujúcemu hradí predávajúci.
- predávajúci nezodpovedá za škody a straty vzniknuté tým, že kupujúci nemohol riadne používať výrobok z dôvodu akéhokoľvek poškodenia v rámci doby Predĺženej záruky
- služba Predĺžená záruka sa dá uplatniť len pri plnej cene tovaru, ktorá je uvedená na internetových stránkach predajcu. Nedá sa uplatniť po použití zľavového poukazu.
- Predĺžená záruka neplatí pre produkty v akcii a na produkty, na ktoré bola uplatnená iná dodatočná zľava (napr. zľavový kupón)

5. Spôsob vybavenia Predĺženej záruky:
- predávajúci zabezpečí na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu odstránenie závady
- v prípade, ak predávajúci alebo poverený autorizovaný servis vyhodnotí, že výrobok je neopraviteľný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na ďalší nákup so zľavou do výšky 100% z ceny pôvodných hodiniek (predávajúci vystaví zľavový kupón)
- Predĺžená záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli hodinky v oprave

6. Platnosť a ukončenie Predĺženej záruky
- výmenou hodiniek alebo vystavením zľavového kupónu vo výške 100% z ceny pôvodných hodiniek zaniká platnosť pôvodnej Predĺženej záruky, a zároveň kupujúci získava automaticky Predĺženú záruku na nové hodinky
- platnosť Predĺženej záruky začína nasledujúcim dňom po ukončení zákonom stanovenej záruky a končí po 12 mesiacoch od začiatku jej plynutia