Predĺžená záruka

V prípade nákupu hodiniek na irisimo.sk, u ktorých je táto skutočnosť uvedená, získavate automaticky a ZADARMO predĺženie záruky o 12 mesiacov.

1. Predĺžená záruka:

 1.1. Predĺžená záruka je služba, ktorá je poskytovaná na zakúpené hodinky, u ktorých je táto skutočnosť uvedená na príslušnej stránke na webovom rozhraní (spravidla ide o hodinky v hodnote nad 98,00 €, okrem niektorých vybraných modelov, kde nie sme schopní VIP servis poskytnúť, a to najmä niektorých smart hodiniek), ktorá trvá po dobu 12 mesiacov po uplynutí zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty.

 1.2. Predĺžená záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu hodiniek, ktoré výrobnou chybou alebo chybou materiálu prestali fungovať.

 1.3. Predĺžená záruka nad rámec zákonnej záručnej doby je poskytovaná výlučne spoločnosťou IRISIMO s. r. o. a nie je poskytovaná výrobcom.


2. Podmienky uplatnenia

 2.1. Predĺženú záruku je možné uplatniť iba v prípade, že hodinky boli používané v zhode s návodom na použitie a spôsobom, ktorý zodpovedá bežnému používaniu hodiniek

 2.2. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na opotrebenie hodiniek spôsobené bežným používaním, a to najmä na: opotrebenie skla, puzdra, náramku alebo remienka. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebovanie batérie, pokiaľ je v hodinkách použitá.

 2.3. Službu Predĺžená záruka nie je možné použiť v prípade, že hodinky boli opravované alebo upravované inou než autorizovanou opravovňou alebo pri inom neodbornom zásahu do nich.

 2.4. Predĺženú záruku nemožno uplatniť v prípade vád vzniknutých pri požiaroch a prírodných katastrofách.

 2.5. Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na hodinky:
  - u ktorých je predĺžená záruka výslovne uvedená na príslušnej stránke hodiniek na webovom rozhraní;
  - ktoré boli zakúpené v internetovom obchode www.irisimo.sk.
  - ktoré kupujúci doručil na adresu IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, spolu so záručným listom a reklamačným formulárom, ktorý dostal emailom po odoslaní online reklamačného formulára na adrese: Reklamačný formulár

 2.6. Náklady spojené s doručením hodiniek na našu adresu hradí kupujúci. Náklady spojené s doručením späť kupujúcemu hradí predávajúci.

 2.7. Predávajúci nezodpovedá za škody a straty vzniknuté tým, že kupujúci nemohol riadne používať výrobok z dôvodu akéhokoľvek poškodenia v dobe Predĺženej záruky.

 2.8. Predĺženú záruku je možné uplatniť iba pri plnej cene tovaru, ktorá je uvedená na internetových stránkach predajcu. Nie je možné ju uplatniť po použití zľavového poukazu.

 2.9. Predĺžená záruka neplatí pre produkty v akcii a na produkty, na ktoré bola uplatnená dodatočná zľava (zľavový kupón).


3. Spôsob vybavenia Predĺženej záruky:

 3.1. Predávajúci zaistí na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu odstránenie závady

 3.2. V prípade, že predávajúci alebo poverený autorizovaný servis vyhodnotí, že výrobok je neopraviteľný má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na ďalší nákup so zľavou do výšky 100% z ceny pôvodných hodiniek (predávajúci vystaví zľavový kupón)

 3.3. Predĺžená záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli hodinky v oprave


4. Platnosť a ukončenie Predĺženej záruky

 4.1. Výmenou hodiniek alebo vystavením zľavového kupónu vo výške 100% z ceny pôvodných hodiniek zaniká platnosť pôvodnej Predĺženej záruky, a zároveň kupujúci získava automaticky Predĺženú záruku na nové hodinky.

 4.2. Platnosť Predĺženej záruky začína nasledujúcim dňom po ukončení zákonnej záruky a končí po 12 mesiacoch od jej začiatku.


5. Kompletné obchodné podmienky

 5.1. Bližšie informácie sú k nájdeniu v OBCHODNÝCH PODMIENKACH