Dobrý marec, slušný kvartál. Vývoz švajčiarskych hodiniek stúpa nahor

Michal Pindura 0 10.05.2015

Významné zvýšenie hodnoty a prudký nárast objemov boli v marci podľa Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu (FH) hlavnými činiteľmi pozitívnych čísiel vývozu švajčiarskych hodiniek.

V porovnaní s rovnakým sledovaným obdobím minulého roka zaznamenala hodnota exportovaných hodiniek nárast o 6,3 %, čo je najlepší mesačný výsledok od januára 2014. 2,3 milióna kusov vyvezených hodiniek a tržby vo výške takmer 1,8 miliardy frankov (1,69 mld. €) pomohli sektoru k relatívne dobrému štvrťroku, počas ktorého sa z krajiny Helvétskeho kríža dostali do sveta hodinky za viac než 5 miliárd CHF (+3,1 %).

Export švajčiarskych hodiniek v marci 2015

Export švajčiarskych hodiniek v marci 2015 - ročný prehľad

FH v tlačovej správe informovala o vzostupnom trende na poli všetkých sledovaných materiálov. Spolu s celkovým mesačným objemom exportovaných hodiniek (+13,2 %), aký hodinárske odvetvie vo Švajčiarsku nevidelo vyše troch rokov, sa o priaznivý rezultát pričinila aj stúpajúca hodnota hodiniek z drahých kovov. Výrazný, až dvojciferný nárast previedli hodinky vyrobené z ostatných kovov a ostatných materiálov. Pod slovom ostatný treba u kovov vidieť najmä titán a u nekovových materiálov predovšetkým karbón a keramiku.

Export švajčiarskych hodiniek v marci 2015 podľa materiálov

Export švajčiarskych hodiniek v marci 2015 podľa cenových kategórií

Z hľadiska cenových kategórií sa suverénne najviac darilo lacným hodinkám do 200 frankov (+22 %). O poznanie slabšie, ale stále s dvojciferným prírastkom zakončili tretí mesiac roka hodinky s obstarávacou cenou nad 3000 CHF. Bol to práve úspech množiny luxusných hodiniek, ktorý zohral jednu z kľúčových úloh v priaznivých marcových výsledkoch. Naproti tomu, kategória 200 – 500 CHF už druhý mesiac po sebe zaregistrovala záporné čísla v hodnote (-2,9 %) i v objeme (-6,1 %). Mierny pokles vykázali aj hodinky strednej cenovej hladiny od 500 do 3000 frankov (-1,4, resp. +1,4 %).

Export švajčiarskych hodiniek v marci 2015 podľa krajín

Zaujímavo sa z pohľadu exportu vyvíjala situácia v najdôležitejších odbytiskách. Kým tradičná bašta Ázia so svetlou výnimkou Singapurom (+27,2 %) švajčiarskym hodinárom veľa dôvodov na radosť nedala, ostatné trhy zaznamenali vzostup – v niektorých prípadoch markantný. Hongkong sa utápa v ťažkom období s jasne červenými číslami (-13,8 %). Čína sa po dvoch sľubných mesiacoch neudržala na vlne nárastu a opäť – hoci len mierne – sa namočila do mínusových vôd (-2,4 %). Naďalej utlmené je s -5,1 percentami aj Japonsko. Na opačnom konci rebríčka krajín sa v marci ocitli Spojené štáty. Ich dynamickému tempu (+22,4%) môže z európskych štátov robiť sparingpartnera azda iba Taliansko s jeho plusovými 13,4 percentami.

Zdroj: Fédération de l’industrie horlogère suisse FH

Pridať komentár

Komentáre (0)

Zatiaľ žiadne.