Greubel Forsey a projekt na zachovanie hodinárskeho remesla

Michal Pindura 0 28.01.2012

Le Garde Temps, la Naissance d’une Montre - projekt Greubel ForseyZachovanie a zdieľanie tradičných hodinárskych zručností pre budúce generácie – tak znie výzva, ktorej dodržanie si stanovili Philippe Dufour, Stephen Forsey a Robert Greubel, keď sa rozhodli spojiť sily pre smelý projekt „Le Garde Temps, la Naissance d’une Montre“.

Vzhľadom k vzájomnému entuziazmu a hodinárskej vízii boli cesty spomenutých troch pánov vopred predurčené na skríženie. Uvedomili si, že úroveň znalostí mnohých hodinárskych techník a ručné spracovanie má všeobecne klesajúcu tendenciu. Neustále systematické nahrádzanie ľudského vkladu priemyselnými metódami, neúprosne posiela do zabudnutia dedičstvo starých majstrov. Nimi navrhnutá idea by mala do najmenšej podrobnosti zachytiť kompletnú výrobu náramkových hodiniek od úvodných skíc, až po hotový tikajúci produkt.

Pri návrhu projektu brali zreteľ na dva kľúčové aspekty: starostlivý súpis techník, ktoré si zaslúžia byť chránené a ich predanie mladému talentovanému hodinárovi s cieľom následného udržania. Michel Boulanger, kvalifikovaný hodinár a reštaurátor vyučujúci v Paris Watchmaking School bol prirodzenou voľbou. S podporou troch iniciátorov projektu je jeho úlohou vytvoriť zanedbateľné množstvo naozaj ručne zostavených haute horlogerie hodiniek. Nadobudnuté vedomosti má potom niesť ako pochodeň a odovzdať posolstvo ďalším generáciám.

Le Garde Temps, la Naissance d’une Montre - ukážka prácLe Garde Temps, la Naissance d’une Montre - ručná výrobaKaždé dokončené hodinky budú zastupovať konkrétny výsledok prenosu a získavania vedomostí uplatnených v tvorbe manuálne naťahovaných trojručičkových hodiniek s tourbillonom. Tie by mali stelesňovať zmes súčasných a tradičných postupov.

Philippe Dufour, Stephen Forsey a Robert Greubel zároveň vyjadrujú túžbu podeliť sa o svoju vášeň s čo najširším publikom. Zdieľanie poznatkov rozdelia do troch etáp. Prvá bude séria 3D filmov, ktorá živou formou poskytne detailný pohľad na prevedenie starodávnych hodinárskych praktík. Druhou je pravidelný blog sprostredkujúci aktuálne správy o vývoji projektu a treťou plánované svetové turné. Putovanie po krajinách sa javí ako optimálny prostriedok umožňujúci hodinárskym nadšencom dostať informácie z prvej ruky.

Celý projekt „Le Garde Temps, la Naissance d’une Montre“ podporovaný manufaktúrou Greubel Forsey a Time æon Foundation bude poňatý s dôrazom na vizuálny a interaktívno-dynamický charakter prenosu odborných znalostí.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte blog na adrese www.legardetemps-nm.org – nateraz vo fáze príprav.

Zdroj: www.greubelforsey.com

Pridať komentár

Komentáre (0)

Zatiaľ žiadne.