Sprísnené kritériá Swiss Made vstúpia do platnosti 1. januára 2017

Michal Pindura 0 12.10.2015

Sprísnené kritériá Swiss Made vstúpia do platnosti 1. januára 2017V nadväznosti na verdikt Spolkovej rady a záverečné hlasovanie v parlamente, ktoré mohlo oddialiť implementáciu predkladaných opatrení, je teraz už viac-menej isté, že revidované podmienky „švajčiarskosti“ (Swissness) vstúpia do platnosti v roku 2017.

Švajčiarsky hodinársky priemysel musí pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona o posilnení puncu Swiss Made prekonať ešte jednu prekážku: verejné konzultácie vyhlášky upravujúcej podmienky používania známej známky kvality a osvedčenia pôvodu na produktoch, ktoré sa o ňu uchádzajú.

Na začiatku septembra vydala sedemčlenná Spolková rada zásadné rozhodnutie k téme Swissness. Švajčiarska obdoba vlády stanovila 1. január 2017 za dátum, kedy balíček sprísňujúcich kritérií nadobudne platnosť. Niekoľko dní pred finálnym uznesením zamietla Národná rada 108 hlasmi (proti 72) návrh smerujúci k odloženiu účinnosti krokov, ktoré budú chrániť švajčiarske produkty a zabraňovať ich možnému zneužitiu. Podľa upraveného zákona, musí u priemyselných výrobkov dosahovať podiel komponentov s pôvodom v krajine Helvétskeho kríža aspoň 60 % (predtým 50 %). Okrem toho, všetky aktivity majúce vplyv na osobitosť výrobku, musia byť vykonané vo Švajčiarsku.

Posledná fáza procesu spusteného Federáciou švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu už v roku 2007 spočíva v prispôsobení vyhlášky, ktorá stanovuje podmienky na udelenie súhlasu pre oprávnené používanie nápisu Swiss Made. Ak bude chcieť akákoľvek značka uspieť v nároku na označenie švajčiarskosti, musí deklarovať, že vývoj a výroba minimálne 60 % súčiastok hodiniek a strojčeka prebehli na území Švajčiarska.

Spolková rada necháva navrhovaný text revidovaného zákona otvorený do 2. decembra 2015. Očakáva sa, že v úvode nasledujúceho roka bude aktualizované znenie pre hodinársky priemysel zásadnej právnej normy definitívne prijaté.

Zdroj: Fédération de l’industrie horlogère suisse FH

Pridať komentár

Komentáre (0)

Zatiaľ žiadne.